Welkom!

Wij stellen ons graag even kort aan je voor.

Het produceren en uitvoeren van culturele en maatschappelijke activiteiten in het bijzonder op het gebied van (podium)kunst en community-art dat is waar Cultuurbord voor staat. Sinds 2011 is het Cultuurbord actief als producent, adviseur en/of toezichthouder van verschillende projectteams op het gebied van kunst en cultuur. Cultuurbord ondersteunt de organisatie met praktische zaken en inhoudelijk advies. De stichting maakt projecten van jonge kunstenaars en cultureel ondernemers mogelijk als opdrachtgever. Het bestuur ziet er op toe dat de verkregen gelden rechtmatig en doelmatig worden besteed.

Stichting Cultuurbord gaat bewust om met de Governance Code Cultuur, Code Diversiteit, Inclusie en de Fair Practice Code en is door de belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur

Wie hebben de touwtjes in handen?

Ewout Jansen  cabaretier & jurist

Annelotte de Graaf  muzikant & jurist

Jasper van der Put  cultureel ondernemer & programmamaker

Mánòn Suringa  publiciteit & community outreach

Elizabeth Schuringa  cultureel ondernemer

Tabitha Oost  juridisch onderzoeker & docent

Werkwijze

Hoe pakt cultuurbord haar zaakjes aan?

Advies

Cultuurbord ondersteunt de organisatie met praktische zaken en inhoudelijk advies.

 

Realisatie

De stichting maakt projecten van jonge kunstenaars en cultureel ondernemers mogelijk als opdrachtgever.

 

Controle

Het bestuur ziet er op toe dat de verkregen gelden rechtmatig en doelmatig worden besteed.

Stichting Cultuurbord is door de belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

VIDEO

Bekijk onze vids hier