Welkom!

Wij stellen ons graag even kort aan je voor.

Het produceren en uitvoeren van culturele en maatschappelijke activiteiten in het bijzonder op het gebied van (podium)kunst en community-art dat is waar Cultuurbord voor staat. In 1999 begonnen met de productie van jeugdtheatervoorstellingen, die transformeerden tot het cabaretduo Ewout & Etienne. Sinds 2011 is het Cultuurbord actief als producent, adviseur en/of toezichthouder van verschillende projectteams op het gebied van kunst en cultuur.

Bestuur

Wie hebben de touwtjes in handen?

Mánòn Suringa – Culturele projecten, educatie

Ewout Jansen – Cabaretier & jurist

 

 

Vacature – bestuurslid /  jurist

Elizabeth Schuringa – Cultureel ondernemer

Tabitha Oost – Juridisch onderzoeker en docent

 

 

Vacature – bestuurslid / communicatie – expert

Werkwijze

Hoe pakt cultuurbord haar zaakjes aan?

Advies

Cultuurbord ondersteunt de organisatie met praktische zaken en inhoudelijk advies.

 

Realisatie

De stichting maakt projecten van jonge kunstenaars en cultureel ondernemers mogelijk als opdrachtgever.

 

Controle

Het bestuur ziet er op toe dat de verkregen gelden rechtmatig en doelmatig worden besteed.

Stichting Cultuurbord is door de belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

VIDEO

Bekijk onze vids hier