Flatmonument

12

Info

In 2011 is het project flatmonument gerealiseerd met hulp van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Beelden van te slopen en deels gesloopte flats, woningen, kamers, kleine details of de bewoners zelf werden vastgelegd en door bewoners gekozen en vormgegeven. Deze beelden vormden een herinnering aan de vele cultureel diverse huishoudens op de plaats waar eens een flat was. Met de vormgegeven beelden zijn virtuele kamers in een virtuele flat ingericht en in een interactieve kunstinstallatie geplaatst.

Deze kunstinstallatie is destijds op het gras voor de flat geplaatst. Het publiek had de mogelijkheid om door de kunstinstallatie te kijken (als een kijker) en dan de verschillende (virtuele) kamers met het interieur vastgelegd in de beelden met bewoners te zien. De installatie is ontworpen door Art van Triest. Deze beeldend kunstenaar speelt met interactiviteit, beelden en reacties. Sinds hij in 2005 is afgestudeerd bij de HKA zijn installaties van hem onder andere te zien geweest in Tivoli, Palais Paradiso en Meneer de Wit. Art van Triest trad op als ‘artistiek leider’ van Flatmonument en zorgde als kunstenaar tevens voor de creatieve en technische uitwerking van de installatie. (voor een indruk zie: www.artvantriest.nl) Anne-Marie Gort is cultureel ondernemer. Bij dit project is zij als ‘projectleider verantwoordelijk geweest voor de bewonersparticipatie en de organisatie van het project. Het project is geopend door de burgemeester van Utrecht en heeft goede PR gehad in de lokale media.

 

Beeldend kunstenaar Art van Triest en Cultureel ondernemer Anne-Marie Gort vormen het projectteam:

Flatmonument RTV Utrecht

Wie?

Partners

Ewout Jansen